วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้

คณะครูโรงเรียนบ้านสุขเกษมฯ ร่วมกันจัดทำแผน PBL กับมูลนิธิ

วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557

ค่ายทักษะชีวิต | ลูกผู้ชาย ป.5 โรงเรียนนอกกะลา

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ขอบคุณสำหรับสื่อการเรียนรู้ PBL

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อบรมสัมนาโรงเรียนต้นแบบทักษะศตวรรษที่ 21

โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน อบรมสัมนาโรงเรียนต้นแบบทักษะศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านพาน ศึกษาดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ผอ.โรงเรียนบ้านนาหนุนสอง ดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ ดูงานที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา