วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมจิตศึกษา "ภาระกิจขนไข่มด" โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 16

วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

"เอนิเมชั่นสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด"การเรีย­นรู้ที่เป็นผลจากการแก้ปัญหา

โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 16 ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

วันอังคารที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557

คณะครูโรงเรียนบ้านพานอบรมการใช้งาน Blogger เพื่อการเขียนแผน PBL

คณะครูโรงเรียนบ้านนาหนุนสองอบรมการใช้งาน Blogger เพื่อการเขียนแผน PBL